This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

افزایش کارایی در طراحی وب سایت ها ( بخش اول )

افزایش کارایی در طراحی وب سایت ها ( بخش اول )

10 اردیبهشت1392

انتظار بیش از یک ثانیه دردناک است

دکتر ژاکوب نیلسن (Jakob Nielsen) ، کارشناس معروف طراحی وب سایت و نویسنده کتاب طراحی بهینه وبDesigning Web Usability، نظرات خود را درباره استراتژیهای موثر در طراحی وب سایتهای موفق، آینده وب و دلایل موفقیت آیندهIE۸ ، اعلام کرده است که از نظرتان می گذرد.

▪ پرسش: چرا کتاب طراحی بهینه وب را نوشتید؟

ـ پاسخ: به این دلیل که می خواستم برای اصلی که به آن اعتقاد دارم یک توجیه روشن ارایه کنم. من به اصل ساده کردن طراحی وب و تمرکز بر نیازهای کاربران معتقدم. به نظر من هنوز هم نگارش کتاب، بهترین روش برای بیان یک داستان طولانی و ارایه یک بحث هموار و رسیدن به نتیجه گیری است. به علاوه ، اگر از جنبه علمی به این قضیه نگاه کنیم ، در این کتاب تعداد زیادی تصویر وجود دارد که ارایه آنها در وب، با اصل صرفه جویی در زمان دسترسی به مطالب ، که از نظر من بسیار مهم است ، منافات دارد.

▪ پرسش: طراحان وب برای افزایش کارایی سایت خود چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

ـ پاسخ: مهمترین نکته این است که طراحان وب باید به سه دلیل اصلی مراجعه کاربران به هر سایت، توجه داشته باشند و استفاده از یک سایت را تا حدامکان سریعتر و آسانتر کنند .بهتر است، از پیچیدگیهای غیر ضروری پرهیز کرده و توجه خود را به اهداف کاربران و انتظارات آنها معطوف کنند.

به نظر من ، تعریف یک سیستم اطلاعاتی باید با درک کاربران از فضای اطلاعاتی منطبق باشد و برای هدایت کاربران در این سیستم ، یک سیستم گشت و گذار ساده نیز، ضروری است .من اعتقاد ندارم که باید تمام عناصر سایت با یکدیگر پیوند داشته باشد، اما وجود ویژگی جهانی و تعداد بیشتری ویژگی محلی برای گشت و گذار در وب ضروری است .

محتوا باید با توجه به نیازهای خاص کاربرانOnline ، نوشته شود :بسیار کوتاه و با استفاده از لیست های بولت دار و کلمات کلیدی برجسته تهیه شده باشد .کاربران به هنگام خواندن محتوای یک سایت ، مطالب آن را به سرعت مرور می کنند، بنابراین شیوه نگارش باید با توجه با این نکته انتخاب شود.

و بالاخره این که می باید تا حد امکان تمام صفحات با سرعت زیاد قابل دریافت از شبکه باشند :هر صفحه ای که انتقال آن از شبکه به بیش از یک ثانیه زمان پاسخ ، در سرعتهای رایج نیاز داشته باشد، حوصله کاربران را سر خواهد برد.

منبع : aftab.ir