This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

9 روش انتخاب عنوان مناسب صفحه در سئو SEO

9 روش انتخاب عنوان مناسب صفحه در سئو SEO

11 مرداد1392

عنوان صفحه که در تگ title قرار می گیرد مهمترین تگ صفحه در وب سایت بر اساس اصول سئو است. دلیل اهمیت عنوان صفحه این است که معرف توضیحات و محتویات در آن صفحه می باشد و در موتورهای جستجو لینک آبی رنگی که کاربران بر روی آن کلیک می کنند و وارد وب سایت می شوند عنوان صفحه است. همچنین در شبکه های اجتماعی نیز عنوان صفحه به عنوان لینک به اشتراک گذاشته شده در اختیار کاربران قرار می گیرد.

اصولی که باید در هنگام انتخاب عنوان صفحه به آن ها توجه نمود:

1) تگtitle فقط یکبار در صفحه و آن هم بین تگ head قرار گیرد.

بعضی از صفحات وب سایت ها دارای تگtitle نمی باشند و یا دارای چندین تگ از این نوع می باشند و در مواردی هم تگtitle دربین تگ body در صفحه قرار گرفته است که تمامی آن ها اشتباه است.

2) عنوان صفحه را از کلمات با درجه اهمیت بیشتر به کمتر انتخاب نمایید.

عنوان صفحه محلی برای قرار گیری مهمترین کلید واژه ها در صفحه است. به ترتیب با کلید واژه مهم تر به کلید واژه کم اهمیت تر متن عنوان را انتخاب نمایید. دقت نمایید در عنوان از تعداد کلید واژه ها به تعداد زیاد و بی معنی و فقط برای تکرار استفاده ننمایید و به یاد داشته باشید که هر چه کلید واژه انتخاب شده مرتبط تر و بهتر انتخاب گردد نرخ کلیک بر روی آن افزایش می یابد.

3) نام برند را در انتها بیاورید.

در صورتی که کلید واژه های مهمی در صفحه دارید که می توانید عنوان را بر اساس آن ها انتخاب نمایید می توانید نام برند را در عنوان صفحه اصلی در انتها بیاورید و در مورد صفحات داخلی نیز می توانید از تکرار نام برند بپرهیزید و از کلید واژه های مهم موجود در آن صفحه در عنوان صفحه استفاده نمایید.

4) به تعداد کاراکترها در انتخاب عنوان صفحه دقت نمایید.

به علت محدودیت در تعداد کاراکترها در انتخاب عنوان صفحه اطمینان حاصل کنید که عنوان انتخابی شما حداکثر 65 کاراکتر(با احتساب فاصله) داشته باشد. در صورتی که عنوان صفحه طولانی انتخاب گردد در موتورهای جستجو به صورت کامل برای جستجو کننده به نمایش در نخواهد آمد و این امر نرخ کلیک بر روی لینک وب سایت را کاهش می دهد.

5) از استفاده از کلمات اضافی در انتخاب عنوان صفحه بپرهیزید.

عنوان با معنی برای صفحه به گونه ای انتخاب کنید که از کلمات اضافی مانند ضمایر ملکی و یا کلمات ربطی در صورت امکان بتوان چشم پوشی کرد.

6) از مهمترین کلید واژه هایی که در متن صفحه به کار برده اید استفاده نمایید.

با انجام این کار به موتورهای جستجو می فهمانید که عنوان و محتویات موجود در صفحه هر دو به هم مرتبط بوده و اهمیت کلید واژه های مهم استفاده شده در صفحه را افزایش می دهید.

7) عنوان منحصر به فرد برای هر صفحه انتخاب نمایید.

اطمینان حاصل کنید که عنوانی که برای هر صفحه انتخاب می نمایید مختص آن صفحه باشد. بدین معنی که عنوان انتخابی در صفحات دیگر تکرار نگردد و از کلید واژه های مهم در صفحه در انتخاب عنوان استفاده شود.

8) از تکرار عنوان در تگ h1 در صفحه اجتناب کنید.

تگ h1 نیز یکی از تگ های مهم در صفحه است. لزوما نباید تگ title و تگ h1 با یکدیگر متفاوت باشند ولی در صورتی که متن تگ h1 به گونه ای انتخاب گردد که کلید واژه های مهم دیگر موجود در صفحه و یا همان کلید واژه های استفاده شده در عنوان با ادبیات دیگر در آن قرار گیرد در زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو بسیار مفید خواهد بود.

9) از استفاده از کلید واژه ها به صورت انبوه و تکراری خودداری نمایید.

بعضی افراد تصور می کنند هر چه تعداد استفاده از کلید واژه در عنوان بیشتر باشد اهمیت آن از لحاظ موتورهای جستجو بیشتر می شود و به تکرار استفاده از کلید واژه به صورت غیر متعارف می پردازند که این تصور اشتباهی است. حتی اگر تعداد تکرار کلید واژه ها به صورت نا متعارف زیاد باشد ممکن است وب سایت به عنوان ایجاد کننده اسپم شناسایی شود و کاهش رتبه در موتورهای جستجو را نیز تجربه نماید.