This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

ربات تشخیص بارکد در تصویر

ربات تشخیص بارکد در تصویر

5 مهر1396

ربات تشخیص بارکد در تصویر براحتی تصویر ارسالی شما را دریافت و بارکد را در تصویر شناسایی می کند ، سپس با توجه به اطلاعات بارکد می تواند در بانک اطلاعاتی وب سایت شما جستجو و مشخصات کالای شناسایی شده را به کاربر نمایش دهد.

این ربات برای تشخیص بارکد در تصویر مناسب فروشگاه های زنجیره ای و کوچک می باشد که قصد دارند سیستم سفارش آنلاین را برای مشتریان خود بسیار ساده و کاربردی پیاده سازی کنند.

مشتری با تصویر برداری از محصول مورد نظر و ارسال تصویر به ربات تشخیص بارکد می تواند مشخصات و قیمت کالا را دریافت و همانجا اقدام به سفارش کالا نماید.

نمونه این ربات با نام @ngbarcodbot    قابل مشاهده است . این ربات کاملا نمایشی بوده و بعد از اسکن تصویر شما شماره بارکد را برمی گرداند.