This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

27 اردیبهشت1391

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم که گروه فنی و مهندسی نگین گستر اقدام به جذب نیروی بازاریاب فعال با پورسانت عالی نموده و از علاقمندان دعوت می نماید تا پس از مطالعه شرایط زیر با تلفن دفتر تماس حاصل آورند .

شرایط  :

بازاریاب می بایست در ماه اول همکاری ، بتواند حداقل 3 قرارداد را که می تواند شامل طراحی و یا میزبانی و یا نرم افزار سایت ساز سارا باشد با شرکت منعقد نماید .

در صورتی که بازاریاب در ماه اول به سقف 3 قرارداد برسد مبلغ 20% کل قرارداد به وی پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت فقط معادل 10% به وی پورسانت داده می شود .

از سفارش 4 تا 10 معادل 30% کل قرارداد پورسانت وی می باشد .

به محض رسیدن به سقف 10 قرارداد در بازه زمانی مشخص با وی قرارداد ادامه همکاری  تنظیم خواهد شد که به نسبت تلاش و فعالیت وی ، شرایط نیز متفاوت خواهد بود .