This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

قطع موقت سیستم پرداخت آنلاین

قطع موقت سیستم پرداخت آنلاین

27 بهمن1391

با سلام

به اطلاع می رسانیم ، به دلیل پاره ای از مشکلات سرویس های پرداخت آنلاین درگاه های بانکی که روی سرورهای خارجی میزبانی می شوند تا اطلاع ثانوی قطع می باشد.

همکاران بخش پشتیبانی در حال پیگیری این موضوع می باشند.

با تشکر