This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

ارسال و دریافت SMS از سیمکارت روی وب

ارسال و دریافت SMS از سیمکارت روی وب

23 مهر1393

ارسال و دریافت SMS از سیمکارت روی وب

این نرم افزار در حال حاضر فقط روی گوشی های اندروید فعال می باشد که به کمک این برنامه و پانل اختصاصی که ما در اختیار شما می گذاریم ، می توانید پیام های دریافتی روی سیم کارت گوشی خود را روی وب سایت خودتان چک کرده و در صورت نیاز با همان شماره خودتان به آنها پاسخ دهید .

اگر قصد دارید سیستم هوشمندی طراحی کنید که در ازای دریافت پیام خاص روی گوشی پاسخی مرتبط ارسال شود و یا عملیاتی به نسبت هما متن دریافتی انجام شود ، این نرم افزار دقیقا همان چیزی است که شما نیاز دارید


همین حالا نرم افزار ارسال و دریافت SMS از سیمکارت روی وب را سفارش دهید