This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

فروش ویژه بانک شماره تلفن موبایل تمدید شد !!!

فروش ویژه بانک شماره تلفن موبایل تمدید شد !!!

18 فروردین1394

 

فرصتی استثنایی فقط تا پایان
اردیبهشت 1394 تمدید شد

این بانک شامل
کل بانک شماره های همراه اول به تفکیک کد پستی  به ارزش 1.550.000 تومان
کل بانک شماره های همراه اول به تفکیک استان و شهر  به ارزش 930.000 تومان
کل بانک شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و کدپستی   به ارزش 400.000 تومان
فقط و فقط با قیمت یک میلیون تومان
سود شما در این خرید 34% برابر 1.880.000 تومان می باشد

بانک ایرانسل بصورت فایل Access در اختیار شما قرار می گیرد
با پرداخت فقط و فقط مبلغ 200.000 تومان بیشتر می توانید بانک ایرانسل را تفکیک شده بر اساس کدپستی در فایل های جداگانه برای هر استان و شهر دریافت نمایید

تمام بانک های ارائه شده فاقد نام و نام خانوادگی و اطلاعات هویتی می باشند و فقط جهت ارسال پیامک تبلیغاتی مورد کاربرد می باشد و مسئولیت استفاده از بانک ها بعهده خریدار می باشد


برای سفارش کل بانک شماره های همراه اول و ایرانسل به تفکیک کد پستی و شهر اینجا کیک کنید