شماره های موبایل تهران کل مناطق به همراه کدپستی

940000 846000 تومان -10% تومان

دسته بندی : بانک همراه اول به تفکیک کدپستی

بانک شماره های موبایل تهران به تفکیک منطقه و کد پستی

بانک شماره های موبایل تهران به تفکیک منطقه و کد پستی

تفسیم بندی به صورت تفکیک کد پستی بر اساس 3 رقم اول می باشدبصور مثال گروه کد پستی 134در مجموع 64 گروه پستی موجود می باشد .هر یک از مناطق انتخابی خود شامل چند فایل مستقل برای همان منطقه کد پستی و تفکیک شده تا 5 رقم اول می باشنداین بانک شامل شماره های تلفن ا‍‍پراتور همراه اول می باشدبانک شماره موبایل مناطق پستی تهران

بانک مناطق پستی استان تهران 64 زیر شاخه شماره موبایل111 = 38450 شماره موبایل

113 = 30288 شماره موبایل

114 = 40492 شماره موبایل

115 = 27192 شماره موبایل

116 = 45227 شماره موبایل

117 = 25929 شماره موبایل

118 = 23425 شماره موبایل

119 = 39884 شماره موبایل

131 = 56626 شماره موبایل

133 = 44243 شماره موبایل

134 = 108310 شماره موبایل

135 = 91948 شماره موبایل

136 = 75397 شماره موبایل

137 = 112763 شماره موبایل

138 = 81923 شماره موبایل

139 = 64758 شماره موبایل

141 = 68787 شماره موبایل


143 = 84183 شماره موبایل

144 = 58425 شماره موبایل

145 = 108414 شماره موبایل

146 = 126591 شماره موبایل

147 = 192955 شماره موبایل

148 = 113650 شماره موبایل

149 = 28377 شماره موبایل

151 = 25023 شماره موبایل

153 = 10543 شماره موبایل

154 = 20834 شماره موبایل

155 = 18150 شماره موبایل

156 = 32269 شماره موبایل

157 = 21486 شماره موبایل

158 = 37424 شماره موبایل

159 = 29705 شماره موبایل

161 = 53860 شماره موبایل

163 = 94927 شماره موبایل

164 = 108649 شماره موبایل

165 = 204275 شماره موبایل

166 = 79093 شماره موبایل

167 = 70286 شماره موبایل

168 = 84878 شماره موبایل

169 = 17960 شماره موبایل

171 = 36052 شماره موبایل

173 = 45275 شماره موبایل

174 = 46714 شماره موبایل

175 = 4753 شماره موبایل

176 = 117674 شماره موبایل

177 = 65369 شماره موبایل

178 = 78904 شماره موبایل

179 = 43434 شماره موبایل

181 = 56275 شماره موبایل

183 = 46253 شماره موبایل

184 = 40794 شماره موبایل

185 = 78491 شماره موبایل

186 = 61864 شماره موبایل

187 = 31669 شماره موبایل

188 = 16524 شماره موبایل

189 = 70607 شماره موبایل

191 = 55553 شماره موبایل

193 = 69007 شماره موبایل

194 = 38512 شماره موبایل

195 = 87169 شماره موبایل

196 = 48665 شماره موبایل

197 = 31424 شماره موبایل

198 = 72646 شماره موبایل

199 = 97093 شماره موبایل


 

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر فقط از طریق ایمیل support AT negingostar . com  اقدام نمایید.

ثبت سفارش فقط و فقط بصورت آنلاین انجام می گردد.

نحوه ارسال بانک ها بصورت الکترونیکی بوده و بعد از تکمیل سفارش اطلاعات لازم از طریق ایمیل برای شما ارسال می گردد.

محصولات مرتبط