This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

ثبت دامنه

شرکت نگین گستر مناسبترین بستر را برای ثبت وب سایت شما فراهم آورده است .

برای انتخاب نام دامنه مناسب بهتر است نکات زیر را رعایت فرمایید:

  • نام دامنه را کوتاه، بیاد ماندنی و متناسب با فعالیت وب سایت خود انتخاب نمایید.
  • بهتر است پسوند آن متناسب با نوع فعالیت وب سایت شما باشد.*
  • همزمان با پسوند اصلی، پسوند های متداول را نیز به ثبت برسانید.
  • سعی کنید امای روان و صریحی داشته باشد تا نیاز به هیجی کردن نباشد
  • در انتخاب نام دامنه فقط باید از حروف، اعداد و خط تیره "-" استفاده نمود.

با توجه به بالارفتن قیمت دلار در ایران هزینه ثبت دامنه برای مشترکین به شرح زیر می باشد.

5 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله سالیانه دوره/دامین
5* 4* 3* 2* call com
5* 4* 3* 2* call net
5* 4* 3* 2* call org
call call call call call biz
call call call call call info
call call call call call ws
call call call call call mobi
call call call call call me
call call call call call tv
call - - - call ir

* کلیه قیمت ها در جدول بالا به تومان می باشد.

* کلیه قیمت های فوق در صورت استفاده از سرویس میزبانی می باشد.