شماره های موبایل تهران کل مناطق به همراه کدپستی

تعداد مشاهده: 17106

قیمت کنونی   350,000   تومان

محصولات این گروه :

بانک شماره های موبایل تهران به تفکیک منطقه و کد پستی

تفسیم بندی به صورت تفکیک کد پستی بر اساس 3 رقم اول می باشد

بصور مثال گروه کد پستی 134

در مجموع 64 گروه پستی موجود می باشد .

هر یک از مناطق انتخابی خود شامل چند فایل مستقل برای همان منطقه کد پستی و تفکیک شده تا 5 رقم اول می باشند

این بانک شامل شماره های تلفن ا‍‍پراتور همراه اول می باشد

بانک شماره موبایل مناطق پستی تهران


بانک مناطق پستی استان تهران 64 زیر شاخه شماره موبایل

111 = 38450 شماره موبایل
113 = 30288 شماره موبایل
114 = 40492 شماره موبایل
115 = 27192 شماره موبایل
116 = 45227 شماره موبایل
117 = 25929 شماره موبایل
118 = 23425 شماره موبایل
119 = 39884 شماره موبایل
131 = 56626 شماره موبایل
133 = 44243 شماره موبایل
134 = 108310 شماره موبایل
135 = 91948 شماره موبایل
136 = 75397 شماره موبایل
137 = 112763 شماره موبایل
138 = 81923 شماره موبایل
139 = 64758 شماره موبایل
141 = 68787 شماره موبایل

143 = 84183 شماره موبایل
144 = 58425 شماره موبایل
145 = 108414 شماره موبایل
146 = 126591 شماره موبایل
147 = 192955 شماره موبایل
148 = 113650 شماره موبایل
149 = 28377 شماره موبایل
151 = 25023 شماره موبایل
153 = 10543 شماره موبایل
154 = 20834 شماره موبایل
155 = 18150 شماره موبایل
156 = 32269 شماره موبایل
157 = 21486 شماره موبایل
158 = 37424 شماره موبایل
159 = 29705 شماره موبایل
161 = 53860 شماره موبایل
163 = 94927 شماره موبایل
164 = 108649 شماره موبایل
165 = 204275 شماره موبایل
166 = 79093 شماره موبایل
167 = 70286 شماره موبایل
168 = 84878 شماره موبایل
169 = 17960 شماره موبایل
171 = 36052 شماره موبایل
173 = 45275 شماره موبایل
174 = 46714 شماره موبایل
175 = 4753 شماره موبایل
176 = 117674 شماره موبایل
177 = 65369 شماره موبایل
178 = 78904 شماره موبایل
179 = 43434 شماره موبایل
181 = 56275 شماره موبایل
183 = 46253 شماره موبایل
184 = 40794 شماره موبایل
185 = 78491 شماره موبایل
186 = 61864 شماره موبایل
187 = 31669 شماره موبایل
188 = 16524 شماره موبایل
189 = 70607 شماره موبایل
191 = 55553 شماره موبایل
193 = 69007 شماره موبایل
194 = 38512 شماره موبایل
195 = 87169 شماره موبایل
196 = 48665 شماره موبایل
197 = 31424 شماره موبایل
198 = 72646 شماره موبایل
199 = 97093 شماره موبایل

 


لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر فقط از طریق ایمیل support AT negingostar . com  اقدام نمایید.
ثبت سفارش فقط و فقط بصورت آنلاین انجام می گردد.
نحوه ارسال بانک ها بصورت الکترونیکی بوده و بعد از تکمیل سفارش اطلاعات لازم از طریق ایمیل برای شما ارسال می گردد.

 

 


sample.txt