This is title

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis molestiae laboriosam numquam expedita ullam saepe ipsam, deserunt provident corporis, sit non accusamus maxime, magni nulla quasi iste ipsa architecto? Autem!

Fred آپدیت جدید بهینه سازی موتور جستجوی گوگل (سئو)

Fred آپدیت جدید بهینه سازی موتور جستجوی گوگل (سئو)

14 فروردین1396

Fred سئو seoآپدیت جدید بهینه سازی موتور جستجوی گوگل (سئو)
آپدیت جدید سئو در تاریخ 13 مارچ 2017 صورت گرفت. این آپدیت که Fred  نامیده شد، سایت هایی را که مطالب تبلیغاتی زیادی در آنها گنجانده شده و یا محتوای کوتاه و نا مناسبی داشتند را تحت تاثیر قرار داد.
سیستریکس، یکی از شرکت های مجموعه ابزار جمع آوری داده، گزارشی مبنی بر تحقیقاتی که روی سیصد وب سایت که قبلا در سئو از رتبه خوبی برخوردار بودند اما بعد از آپدیت جدید رتبه آنها تغییر چشمگیری پیدا کرد، ارائه کرده است.
Juan Gonzalez از سیستریکس با تحقیقی که بر روی 300 سایت آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی و آمریکایی انجام داده، به این نتیجه رسیده که تمامی این سایت ها از مطالب تبلیغاتی زیادی خصوصا بنرهای تبلیغاتی استفاده کرده اند و بسیاری از آنها کمپین های AdSense بوده اند.  از جمله سایت های دیگری که با این آپدیت رتبه خوب خود را از دست دادند سایت های با محتوای کوتاه و نامناسب که برای خواننده موثر و مفید واقع نشده بودند.


نمودار زیر توزیع رتبه گوگل را  قبل از آپدیت فرد بر روی سایت freewarefiles.com نمایش می دهد.

سئو seo

نمودار زیر توزیع رتبه گوگل را  بعد از آپدیت فرد بر روی سایت freewarefiles.com نمایش می دهد.

سئو seo

نمودار زیر بیانگر ریزش 75 درصدی مشاهده وب سایتfreewarefiles.com می باشد.

سئو seo